Locatie

Locatie

Over Tuyn van Limes

De buurten worden ontwikkeld volgens het principe van de “woerden”, die hier van oudsher in de nabije omgeving voorkomen. Net als de oorspronkelijke woerden, ligt de nieuwe woonbebouwing hoger in het landschap. De bebouwing op de woerden is veelal naar binnen gericht, waardoor de achtertuinen veelal naar de buitenzijde gericht zijn. Rondom bevindt zich een informele haag en een brede, groene rand met een open uitstraling. De nieuwe woonbuurten hebben daardoor een directe relatie met het landschap.

Landschappelijk inpassingsplan_solitaire kavels Tuyn van Limes_20180301.jpg

De nieuwe woningen zullen qua sfeer en karakter aansluiten bij het agrarische en dorpse karakter van de omgeving. De woningen bestaan uit maximaal twee bouwlagen met een kap. De basis bestaat uit baksteengevels in klassieke aardetinten en pannendaken.

De beide woerden zullen van elkaar verschillen in uitwerking, door de toepassing van wit geschilderde gevels, houten geveldelen of pannen. De woningen op de referentiebeelden zijn zorgvuldig gedetailleerd.
De watergang Leigraaf zal iets worden verlegd om de woonbuurten te kunnen realiseren. De zichtlijn over het water blijft behouden.